Upload a file.

דני פישוף

דני פישוף

תכנון הגברה למופעים

ציוד הגברה למופעים הוא לא עניין של המלצה אלא מהווה חובה של ממש עבור קיום הופעה מכל סוג שהוא. כמות הקהל והסוג של המופע יהיו אלו שיקבעו למעשה את הכמות ורמת המורכבות של ציוד ההגברה. במידה ומדובר למשל בהופעה בסדר גודל נרחב ומושקע מאד, קרוב לוודאי שהמפיקים של האירוע יעדיפו להזמין שירותים מקצועיים מאי אלו חברות המתמחות בתחום ההגברה. וזאת במטרה לייתר את הצורך להרכיב ולתפעל את הציוד בכוחות עצמם במהלך המופע.
אלו מערכות הגברה נדרשות לאלו הופעות?
כמות מכובדת של ציוד הגברה למופעים מהסוג המורכב תידרש לרוב עבור הופעות גדולות ומושקעות. מאידך גיסא, הופעות מצומצמות יחסית שמונות עד שבעים איש, לא יחייבו את הצורך בציוד רב ומורכב אלא ניתן יהיה לחסוך בהוצ