Upload a file.

דני פישוף

דני פישוף

תכנון הגברה למופעים

ציוד הגברה למופעים הוא לא עניין של המלצה אלא מהווה חובה של ממש עבור קיום הופעה מכל סוג שהוא. כמות הקהל והסוג של המופע יהיו אלו שיקבעו למעשה את הכמות ורמת המורכבות